Kurzy pre firmy

Určený pre:  pre zamestnancov  a manažérov

 

Popis kurzu:

·         Trvanie: 60 min. alebo 90 min.

·         Intenzita: raz-dva krát do týždňa

·         Úrovne: od začiatočníkov až po pokročilých, konverzačné hodiny

·         Medzi jednotlivými úrovňami je zabezpečená plynulá náväznosť (od začiatočníkov po                   pokročilých, resp. konverzačné kurzy). Dôraz sa kladie na komunikáciu a na tréning                   jazykových zručností (rozprávanie, počúvanie, čítanie, písanie) a schopnosť používať                   cudzí jazyk v reálnych situáciách.

·         Forma výučby môže byť individuálna alebo skupinová s maximálnym počtom 7 účastníkov.

·         Voľba individuálnej formy výučby je vhodná najmä pre vrcholových pracovníkov, kde sa                 jazykový program prispôsobuje ako časovým požiadavkám, tak aj požiadavkám na oblasť             zamerania.

·         Frekvenciu stretnutí s lektorom si môžte zvoliť podľa Vašich časových možností a je to               obvykle 1 až 5 krát týždenne.

·         Miesto výučby je možné organizovať priamo u Vás, alebo v našom stredisku.

 

Výhody:

            ·        Výuka jazykov prebieha priamo vo firme, prípadne po dohode v sídle našej jazykovej školy                        (podľa vašich požiadaviek).

            ·        Dni výuky a intenzitu si určujete sami po vzájomnej konzultácii.

            ·        Rôzne kategórie, úrovne, aj začiatočníci.

            ·        Výuka sa tematicky zameriava na Vaše potreby a požiadavky (napr. v oblasti obchodu,                            prepravy, cez sprevádzanie zahraničnej návštevy až po             

                     uzavretie obchodu alebo všeobecná jazyková výuka.

            ·        Učebný materiál k dispozícii a možnosť kopírovania.

            ·        Časová flexibilita (možnosť výučby aj v doobedňajších hodinách).

 

Začiatok kurzu: po dohode

Trvanie kurzu: 1 Trimester /12 týždňov/