One to one kurzy

Určený pre:  deti, študentov, dospelých, všetkých, ktorí sa chcú rýchlo a efektívne naučiť komunikovať v angličtine

 

Popis kurzu:

·         Trvanie: 60 min. alebo 90 min.

·         One to one, alebo skupinové kurzy ( max. 7 ľudí)

·         Intenzita: raz-dva krát do týždňa

·         Úrovne: od začiatočníkov až po pokročilých

·         Medzi jednotlivými úrovňami je zabezpečená plynulá náväznosť (od začiatočníkov po                   pokročilých, resp. konverzačné kurzy). Dôraz sa kladie na tréning verbálneho prejavu na               komunikáciu a na tréning jazykových zručností (rozprávanie, počúvanie, čítanie, písanie)             a schopnosť používať cudzí jazyk v reálnych situáciách.

 

Začiatok kurzu: 17.9.2012

Trvanie kurzu: 1 Trimester