Kurzy pre študentov

Určený pre: Kurzy sú určené pre  mládež od 14 rokov.

 

Popis kurzu:

·         Trvanie: 45 min., alebo 60 min., alebo 90 min.

·         Individuálne, alebo skupinové kurzy ( max. 7 ľudí)

·         Intenzita: raz-dva krát do týždňa

·         Úrovne: od začiatočníkov až po pokročilých

·         Medzi jednotlivými úrovňami je zabezpečená plynulá náväznosť (od začiatočníkov po                    pokročilých, resp. konverzačné kurzy). Dôraz sa kladie na komunikáciu a na tréning                  jazykových zručností (rozprávanie, počúvanie, čítanie, písanie) a schopnosť používať                  cudzí jazyk v reálnych situáciách.

 

Začiatok kurzu: 17.9.2012

Trvanie kurzu: 1Trimester